Home

Welkom

 

Elk kind is anders en elk kind kan leren. Maar soms gaat dat niet vanzelf.

Heeft uw kind moeite met lezen, taal of rekenen? Of is uw kind hoogbegaafd?

Heeft uw kind moeite met leren leren, het plannen en organiseren van school- en huiswerk?

Door remedial teaching kan het probleem goed aangepakt worden.

Remedial teaching is een deskundige en specialistische wijze van begeleiden van kinderen met leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Vaak kan een korte periode van remedial teaching al leiden tot goede resultaten.

 

RT Praktijk Optimaal is een praktijk voor remedial teaching in Amersfoort-Noord. In mijn praktijk begeleid ik basisschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Als dyslexiespecialist heb ik veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen met taal-, lees-, en spellingsproblemen.

Daarnaast heb ik ook de nodige ervaring in het begeleiden van kinderen die moeite hebben met rekenen.

Verder heb ik me de de afgelopen jaren gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

© Copyright AP