Hulp bij

Hulp bij

 

Ik bied individuele hulp aan basisschoolleerlingen en aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.

De hulp die ik kan bieden bestaat uit:

- het begeleiden van kinderen met taal- en leesproblemen of met de diagnose dyslexie.

- het begeleiden van kinderen met rekenproblemen of dyscalculie.

- het ondersteunen bij leren leren: leren plannen, leren organiseren van huis- en schoolwerk, het leren van toetsen. 

- het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

- voorbereiden op de eindtoets rekenen.

 

In een persoonlijk gesprek licht ik graag de mogelijkheden toe. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

 

Werkwijze

 

Uw kind wordt door mij persoonlijk individueel begeleid. Deze begeleiding vindt plaats bij mij aan huis. Desgewenst kan de begeleiding ook bij u thuis of op school plaatsvinden.

 

Voordat met de begeleiding wordt begonnen, vindt er met u een kennismakingsgesprek plaats.

Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Er wordt besproken wat de hulpvraag van uw kind is, wat uw verwachtingen zijn en of ik de verwachte hulp kan bieden.

 

Bij de diagnosestelling onderzoek ik wat de mogelijkheden zijn van uw kind. Het is voor mij prettig om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van informatie die al voorhanden is (bijvoorbeeld toetsgegevens van school). Indien nodig doe ik een didactisch onderzoek naar de aard en oorzaak van de leerproblemen. Bij dit onderzoek analyseer ik de taakaanpak en het niveau van het kind en eventuele hiaten.

 

De diagnosestelling vormt het uitgangspunt voor het individueel handelingsplan. Daarin staat het doel van de begeleiding beschreven en de wijze waarop met uw kind aan dit doel gewerkt zal worden. Het handelingsplan wordt met u besproken. Door samen te werken met u en met de school van uw kind kan het leerproces optimaal bevorderd worden.

 

Aan het eind van de begeleidingsperiode wordt bekeken in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd. Dit wordt beschreven in een verslag. Dit verslag wordt vanzelfsprekend met u besproken.

 

Een begeleidingsperiode duurt 8 weken. Voor kinderen met een ernstig leerprobleem duurt een begeleidingsperiode meestal langer.

© Copyright AP