Wie ben ik

Wie ben ik

 

Mijn naam is Anneke Looijenga. Ik ben gediplomeerd leerkracht Speciaal Onderwijs, remedial teacher en taal- en dyslexiespecialist. Sinds juni 2012 ben ik Master Special Educational Needs en in 2016 heb ik de opleiding Talentbegeleider bij Novilo (gespecialiseerd in hoogbegaafdheid) afgerond.

Tevens ben ik sinds 2017 gecertificeerd Behandelaar Ernstige Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie.

Ongeveer 30 jaar geleden ben ik als leerkracht begonnen in het basisonderwijs. Dit werk doe ik nog steeds met veel plezier. Ik heb met alle leeftijdsgroepen gewerkt. Sinds 2006 werk ik ook als remedial teacher. Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van kinderen die moeite hebben met lezen, taal en rekenen.

Kinderen met leerproblemen hebben dikwijls al veel faalervaringen achter de rug en zijn vaak nog moeilijk te motiveren voor schoolwerk. Mijn hulp is niet alleen gericht op het verbeteren van de leerresultaten. Het is essentieel dat kinderen het plezier in leren en in school terugvinden. Ik vind het belangrijk dat kinderen succeservaringen opdoen, zodat het zelfvertrouwen kan toenemen.

Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepenvereniging Remedial Teachers (LBRT).

© Copyright AP